Reklamační podmínky

Reklamační formulář

Reklamace každého výrobku je nepříjemná věc.

Odběratel je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je odběratel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Uplatnit reklamaci za vady množství, druhu a zjevné vady je odběratel povinen oznámit dodavateli neodkladně, a to písemnou formou nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Vady, které existovaly v okamžiku převzetí zboží, projevily se však později, je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, co byla závada zjištěna.

Důležité upozornění při přebírání tabulí od přepravní společnosti
- Nepřebírejte tabule s poškozeným obalem od přepravní společnosti. Řidiči nahlaste reklamaci zásilky ihned
- Kontaktujte prodejce o nepřevzetí zásilky
- Kontrolu proveďte ihned po převzetí
- Poškozená tabule bude přijata k reklamaci pouze v originálním balení, proto prosíme obal nevyhazujte
- Obsah zásilky a její bezvadnost zkontrolujte a případné skryté poškození reklamujte nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky od přepravce
- na pozdější reklamace poškození způsobených přepravou nebude brán zřetel

Dodavatel je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (faxovou či e-mailovou) formou zaslání či oznámení zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího.

Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím, vždy písemně se stručným popisem závady. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží má odběratel právo reklamaci odmítnout.

K reklamaci lze přijmout zboží pouze v originálním, nebo jiném vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.

Záruční podmínky

Záruka na renovace tonerových a inkoustových kazet je poskytována dodavatelem v délce 24 měsíců. Záruka na originální či kompatibilní spotřební materiál je v délce 24 měsíců, záruka na tiskárny a kopírky činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, závady vzniklé mimo vliv dodavatele např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Odběratel nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Vady na zboží, které vznikly chybnou manipulací odběratele (kupujícího), dodavatel po dohodě s odběratelem opraví mimo záruku na náklady kupujícího.

Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována ze reklamaci.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení